කොන්ක්‍රීට් නිය

  • Steel Nail Concrete Nail

    වානේ නිය කොන්ක්‍රීට් නිය

    කොන්ක්‍රීට් වානේ නියපොතු නිෂ්පාදන විස්තරය කොන්ක්‍රීට් නියපොතු විකිණීම හිස, පී හිස, ටී හිස, පැතලි වටකුරු හිස, වටකුරු හිස මතුපිට ප්‍රතිකාර ගැල්වනයිස්, තම්බා කළු, ඔප දැමූ, ආලේපිත ෂෑන්ක් විෂ්කම්භය 1.3mm - 5.5mm සමස්ත දිග 13mm - 160mm පැකේජ විස්තරය 1kg / box, 0.5kg / box, 50 .. .