රේසර් වයර්

  • Razor  Wire

    රේසර් වයර්

    සම්මත ද්‍රව්‍ය ගැල්වනයිස් කරන ලද හෝ මල නොබැඳෙන වානේ වේ. සම්මත පැකේජ නිෂ්පාදන ඉහත වගු වල දක්වා ඇත, විශේෂ පිරිවිතරයන් ඉල්ලීම මත ලබා ගත හැකිය. පිරිවිතර: පිටත විෂ්කම්භය ලූප ගණන දඟර වර්ගයේ සටහන් වල දිග 450mm 33 8M CBT-65 තනි දඟර 500mm 41 10M CBT-65 තනි දඟර 700mm 41 10M CBT-65 තනි දඟර 960mm 53 13M CBT-65 තනි දඟර 500mm 102 16M BTO -10.15.22 හරස් වර්ගය 600mm ...